Zakres usług

1. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne: 
– kotłów c.o. firm Viessmann i De Dietrich 
– instalacji solarnych, 
– palników olejowych i gazowych,
– stacji uzdatniania wody. 
2. Przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne urządzeń grzewczych. 
3. Modernizacja i montaż kotłowni. 
4. Sprzedaż części zamiennych 
5. Ekspertyzy i opinie dotyczące instalacji grzewczych.