Zakres usług

1. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne:
- kotłów c.o. firm Viessmann i De Dietrich
- pomp ciepła firm Viessmann i De Dietrich /Sofath,
- instalacji solarnych,
- palników olejowych i gazowych,
- stacji uzdatniania wody.
2. Przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne urządzeń grzewczych. 
3. Modernizacja i montaż kotłowni.
4. Sprzedaż części zamiennych
5. Ekspertyzy i opinie dotyczące instalacji grzewczych.